REKLAMACE ZBOŽÍ

Na zboží zakoupené v prodejnách PonyGaming nebo v e-shopu www.PonyGaming.cz se dle zákona vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonná záruční doba Vám začíná běžet dne převzetí zboží a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravně.


Reklamovat zboží je možné:

 1.) OSOBNĚ NA PRODEJNĚ PonyGaming -přineste reklamované zboží na na pobočku PonyGaming (Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov) společně s účtenkou o zakoupení. V případě, že jste členem našeho věrnostního programu není nutné účtenku při reklamaci předkládat, záznam o koupi nalezneme na Vašem účtu. Sepíšeme s Vámi reklamační protokol a o vyřízení reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů

2.) PÍSEMNĚ – na adrese Amazing Pony, s.r.o., Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov

nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@PonyGaming.cz. V písemné reklamaci uveďte důvod reklamace, popis závady zboží, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by případně mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem. Reklamované zboží zašlete kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží. Zasílané zboží dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. Děkujeme za pochopení.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ v zákonné 14 denní lhůtě 

Vrátit lze pouze nepoškozené a nepoužité zboží zakoupené na pobočce PonyGaming nebo na e-shopu www.PonyGaming.cz ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí.


Vrátit zboží je možné:

1.) OSOBNĚ NA POBOČCE PonyGaming -přineste zboží k vrácení na pobočku PonyGaming, ( Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov ) společně s účtenkou o zakoupení. V případě, že jste členem našeho věrnostního programu není nutné účtenku při reklamaci předkládat, záznam o koupi nalezneme na Vašem účtu.

2.) PÍSEMNĚ – formou jednoznačného prohlášení, které můžete zaslat poštou na adresu Amazing Pony s.r.o., Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov nebo na elektronickou adresu info@PonyGaming.cz. Formulář je ke stažení ZDE. Vracené zboží zašlete kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží na adresu: Amazing Pony s.r.o., Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov . Zasílané zboží dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění rychlého vyřízení situace prosíme zákazníky, aby společně s vráceným zbožím zasílali jméno, na které bylo zboží zakoupeno a informace o požadovaném úkonu, tj. vrácení, výměna, atd. Děkujeme.

Poštovné při vrácení/výměně zboží do centrály e-shopu Ponygaming hradí vždy zákazník. Poštovné, které jste platili při expedici z e-shopu Ponygaming Vám však vrátíme.

VÝMĚNA ZBOŽÍ v zákonné 14 denní lhůtě 

Pro výměnu zboží kontaktujte naše oddělení pro zákazníky buď zasláním e-mailu na adresu info@PonyGaming.cz.  Zboží určené k výměně musí být nepoškozené, nepoužité a v originálním obalu.

Výměnu zboží je možné řešit:

1.) OSOBNĚ NA POBOČCE PonyGaming – přineste zboží k výměně na kteroukoliv prodejnu PonyGaming ( Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov ) společně s účtenkou o zakoupení. V případě, že jste členem našeho věrnostního programu není nutné účtenku při reklamaci předkládat, záznam o koupi nalezneme na Vašem účtu.

2.) ODESLÁNÍM ZBOŽÍ – zboží k výměně zašlete na adresu Amazing Pony s.r.o., Nádražní 239/7, 682 01 Vyškov . Zboží zašlete kompletní, nikoli jen jeho část, a to v originálním obalu. Zasílané zboží dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění rychlého vyřízení situace prosíme zákazníky, aby společně s vráceným zbožím zasílali jméno, na které bylo zboží zakoupeno a informace o požadovaném úkonu, tj. vrácení, výměna, atd. Děkujeme.

Poštovné při vrácení/výměně zboží do centrály e-shopu PonyGaming hradí vždy zákazník. Poštovné, které jste platili při expedici z e-shopu Ponygaming Vám však vrátíme.